Voda Vatra

Posted by mestro67 on December - 7 - 2013

Mnogi ih vole nazvati i Voda Vatra, najpopularniji par koji vjerovatno nikad neće biti zajedno, ali će ostaviti poruku da se zajedničkom igrom mogu preći sve prepreke. Voda i Vatra trebaju preći sve prepreke kako bi došli do cilja te napustili hram te nastavili zajednički život. Voda i Vatra trebaju preći stotine različitih levela, a to mogu samo ako igraju u paru.

Top